Błąd

Odpowiedź Urzędu Miasta na wystąpienie Fundacji Thesaurus

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Fundacja Thesaurus wystąpiła do Urzędu Miasta Wrocławia z prośbą o udostępnienie dokumentów zawartych w umowie pomiędzy firmą Archicom a Urzędem Miasta Wrocław.

Po miesiącu otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Miasta Wrocławia w powyżej sprawie. Jak się okazuje, Urząd Miasta Wrocławia ma poważny problem z udostępnieniem umowy pomiędzy Firmą Archicom a Urzędem Miasta we Wroclawiu.
Poniżej skan pisma (odpowiedź).

Teraz czekamy 2 miesiące na odpowiedź. Na pewno opublikujemy tę umowę.

info z dn.: 04.07.2014

Po dwóch miesiącach oczekiwania przyszła odpowiedź na powyższe pismo. Jak informuje nas Urząd Miasta Wrocławia: firma Archicom sp. z o.o. – s.k.a.: „nie wyraziło zgody na udostępnienie umowy z dnia z dnia 25 sierpnia 2009 r. określającej zasady współpracy między gminą Wrocław a firmą Archicom Sp. z o.o. – S.K.A. przy realizacji formy przestrzennej »Pociąg do nieba«”

Ciekawostką, jest, że firma Archicom sp. z o.o. – s.k.a. odmawia dostępu do umowy bo taki ma kaprys... Nie ważne jest przestrzeganie prawa tj art Art. 6. 3 lit b ust USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odnosząc się w szczególności do  ..działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej".

Odpowiedź Urzędu Miasta Wrocławia jest kuriozalna i wierzyć się nie chce w sposób jaki on działa. W związku z powyższym Fundacja Thesaurus po raz kolejny zwróciła się o udostępnienie umowy pomiędzy Archicom sp. z o.o. – s.k.a. a Urzędem Miasta.

Teraz w odpowiedzi usłyszeliśmy, że Urząd Miasta potrzebuje kolejnych dwóch tygodni, ponieważ sprawa jest skomplikowana i trudna. Ciekawe podejście... Co tym razem po dwóch tygodniach wybełkocze Urząd Miasta Wrocławia?

Zachodzi pytanie dlaczego Archicom sp. z o.o. – s.k.a. nie chce udostępnić dokumentów? Gdyby nie mieli nic do ukrycia to udostępnili by dokumenty i byłoby po sprawie.
Wyczuwamy, że Urząd Miasta i firma Archicom coś ukrywa, co jest niewygodne.

Czekamy na dalszy ciąg wydarzeń (kabaretu)...