Błąd

Wystąpienie Fundacji Thesaurus do Urzędu Miasta o kopie umowy

W dniu 9 kwietnia 2015 r. Fundacja Thesaurus wystąpiła do Urzędu Miasta Wrocławia z prośbą o udostępnienie dokumentów zawartych w umowie pomiędzy firmą Archicom a Urzędem Miasta Wrocław.

Najciekawsze jest to, że Urząd Miasta Wrocławia odmawia przesłania powyższych dokumentów, zasłaniając się że (cyt "  jest umową cywilnoprawną i nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej").

Stanowisko Urzędu Miasta nie jest zgodne z prawem ponieważ powołując się na art.6 ust. 1 pkt 5 lit. c oraz z art.6 ust. 1  pkt  2  lit. f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji  publicznej -  mienia  publicznego, jakim lokomotywa  Ty2-1035  wraz  z  tendrem stała się w  momencie przejęcia przez gminę Wrocław od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami (na  podstawie  umowy  nr  1/2008  z  dnia 19  grudnia  2008  r.) w zamian za część zaległości podatkowych.

Nadal nie zostaje do końca wyjaśniona sprawa związana z ustaleniem miejsca w którym znajduje się tender parowozu Ty2-1035 który nie został wykorzystany i ustawiony na pomniku "Pociąg do nieba" we Wrocławiu.
Nie ma żadnych dowodów na to, że tender znajduje się w Jaworzynie Śląskiej.

Jak zapewnia Fundacja Thesaurus, o wynikach tej sprawy będzie informować na bieżąco. Zatem czekamy na ruch ze strony Urzędu Miasta.