Błąd

Ludzie i instytucje, które związane są z projektem pomnika "Pociąg do nieba" lub są w jakikolwiek sposób związani z tym tematem.

Urzędy i firmy:

Archicom: Firma projektowa z Wrocławia, która oprócz realizacji projektów mieszkań, budynków usługowych itp. zajęła się budową pomnika " Pociąg do nieba" postawionego na pl. Strzegomskim.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu - wydał opinię z której wynika, że parowóz Ty2-1035 to kompletny wrak, który nie kwalifikuje się jako zabytek ponieważ został rozkradziony z ważnych części.
Tylko dlaczego Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków we Wrocławiu milczy o tym, że  w Jaworzynie Śląskiej parowóz został zniszczony. Nie ma to nic wspólnego z "rewitalizacją"!

 

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej - prywatne muzeum zarejestrowane na p. Piotra Gerbera. Główną działalnością tej placówki jest organizacja imprez. P. Gerber poświęca swój czas zgromadzonej kolekcji motorów ale można odnieść wrażenie, że zapomniał o zgromadzonej kolekcji zabytkowego taboru kolejowego.

Wśród zabytków kolejnictwa znajdujących się na terenie tej placówki przechowywane są m in. parowozy należące do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
Perełką jest parowóz wąskotorowy Px48-1754 cofnięty przez Straż Graniczną z granicy, ze względu na brak pozwolenia na wywóz tego zabytku do Hiszpanii.

Na terenie tej placówki muzealnej w 2009 roku, dokonano zniszczenia zabytkowego parowozu Ty2-1035. Pracownicy tego muzeum "pomagali" przy parowozie, przygotowując go do transportu. Za co wzięli pieniądze od firmy Archicom. Do dnia dzisiejszego na stronie muzeum oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie na wyszczególnionej pozycji w sprawozdaniu Finansowym za 2009 rok o zwiększeniu dochodów tego muzeum.