Błąd

Prokuratura chce, by "Pociąg do nieba" wpisano do państwowego rejestru zabytków

Prokuratura chce, by "Pociąg do nieba" wpisano do państwowego rejestru zabytków.

http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/prokuratura-chce-by-pociag-do-nieba-wpisano-do-panstwowego-rejestru-zabytkow,11505096/

źródło  gazeta Wrocławska 26 listopada 2016

Paranoja w wykonaniu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Jak informuje Prokuratura Regionalna we Wrocławiu z dnia 27 października 2016 r.:" W nawiązaniu do pisma dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie sygn. akt. RP III Pa.122016 r. dot. zabytku w postaci parowozu Ty2-1035, uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2016 r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu działając na podstawie art. 182 postępowania administracyjnego skierowała do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wpisania do rejestru zabytków ruchomych" lokomotywy parowej Ty2-1035, lokomotywy parowej Ty2-930, tendra serii 32D43."

Natomiast w tej samej sprawie Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu oznajmia, co następuje w piśmie z dnia 23 września 2016 r. " W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 sierpnia złożone do Prokuratury Krajowej i przekazane do tut. Prokuratury przy piśmie z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu we Wrocławiu z dnia 15 września 2016 r w sprawie nie nadania biegu zażaleniu na postanowienie Prokuratura Rejonowego dla Wrocławia Starego Miasta z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie o sygn. j.w. informuję że z uwagi na wcześniej kierowaną korespondencję w tej sprawie (m.in. pismo Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia Stare Miasto z dnia 11 kwietnia 2016 roku sygn.. akt ...... z którego wprost wynika, że Pana zażalenie z dnia 27 lipca 2015 r znajduje się w aktach sprawy 2 Ds.......), na zasadzie art 188 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U2016.177),pismo pozostawia się bez rozpoznania, jako złożone w sprawie już wyjaśnionej."

Nic bardziej mylnego!. Prokuratura Rejonowa nie odpowiada na moje pytania, omija temat. Odpowiedzi są lakoniczne i nie na temat. Do tej pory nic nie zostało wyjaśnione.

Prokuratura Rejonowa podtrzymuje opinię dwóch pseudo rzeczoznawców, których opnie są tyle warte co papier toaletowy.

Opinia Mirona Urbaniaka z której wynika że parowóz Ty2-1035 jest wrakiem nadającym się tylko do pieca hutniczego.

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w grudniu 2015 roku została stworzona opinia p. Makacewicza. Drugi zaś fachowiec podający się za biegłego sądowego p. Makacewicz (biegły z dziedziny: "Maszynoznawstwo" - Maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych; aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego; maszyny budowlane i drogowe) wskazał, że cyt" w okresie wojennym wyprodukowano kilka tysięcy sztuk lokomotyw typu Ty2-1035. W Polsce tego typu lokomotywy stanowią najliczniejszą grupę, ok 1200 sztuk. Obecnie w lokomotywie ustawionej na placu Strzegomskim brakuje 75% oryginalnych części co uniemożliwia wpisanie jej w takim stanie na listę zabytków. W ocenie biegłego brak jest uzasadnienia aby ten egzemplarz lokomotywy odtwarzać do stanu w jakim była w ubiegłym wieku."

teraz przeanalizujemy słowa fachowca, który jak widać nie ma bladego pojęcia o zabytkach kolejnictwa, a się wypowiada w tym temacie!

-Od kiedy w Polsce wyprodukowano kilka tysięcy egzemplarzy parowozów typu Ty2-1035. Po pierwsze znaczenie Ty2-1035 nei jest typem ani serią!!! BZDURA!!!

-Były produkowane w czasie II Wojny Światowej parowozy typu BR52 -oznaczenie niemieckie / Ty2 oznaczenie polskie!!

- "W Polsce tego typu lokomotywy stanowią najliczniejszą grupę, ok 1200 sztuk." Jakoś nie mogę się doliczyć tych 1200 szt.!! Jakoś ze statystki wynika, że w Polsce mamy tylko 53 szt. parowozów serii Ty2! To gdzie się reszta podziała panie fachowcu od lania asfaltu?

-"Obecnie w lokomotywie ustawionej na placu Strzegomskim brakuje 75% oryginalnych części..." Pytam się kto doprowadził do takiego stanu? Odpowiedź jest prosta! pracownicy Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej na zlecenie firmy Archicom, co potwierdza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

ciekawostka jest, że  w tym roku Prokuratura Okręgowa twierdzi zupełnie co innego!!! Toć to szok! Panie, odmieniło im się? Przez 5 lat twierdzili, że to złom a teraz jest zabytek?

O co tu chodzi???!!!!

Konserwator Zabytków we Wrocławiu podtrzymuje opinię pseudo fachowca Mirona Urbaniaka, że parowóz Ty2-1035 to wrak i złom!. Nic dodać nic ująć.

teraz ten wrak chcą wpisać do rejestru zabytków???!!! To jest normalnie film przypominający komedię "MIŚ".

 

Wykaz biegłych sądowych: http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/Informacje/Biegli/2016/20160704_biegli.pdf